گربه سیاه تهرانی ها مقابل پرسپولیس یحیی فجر را دو رقمی می کند - ایده‌تان را ارزیابی کنید