قیمت گوشت قرمز آزار دهنده است با نانوایان کم کار برخورد می شود - ایده‌تان را ارزیابی کنید