ساداتی نژاد افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی با یارانه ها - ایده‌تان را ارزیابی کنید

دیدگاهتان را بنویسید