رایزنی معاون وزیر خارجه ترکمنستان با علی باقری - ایده‌تان را ارزیابی کنید