کلوپ و لیورپول همچنان در مسیر خوشبختی نحسی پنالتی ها برای چلسی - ایده‌تان را ارزیابی کنید

دیدگاهتان را بنویسید