پایان کار ناظم الشریعه در فوتسال و آغاز درویش با پرسپولیس - ایده‌تان را ارزیابی کنید