معارفه مدیرعامل جدید پرسپولیس در جمع بازیکنان و کادر فنی - ایده‌تان را ارزیابی کنید