فعالیت ۲۳هزار نیروی شهرداری در روزهای برفی تهران قدر آتش نشانان - ایده‌تان را ارزیابی کنید