سرعت انقراض گونه های گیاهی و جانوری هزاربرابر بیشتر شده است - ایده‌تان را ارزیابی کنید