سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ یمن اراده سیاسی واقعی لازم - ایده‌تان را ارزیابی کنید