داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی غرب کشور در کرمانشاه آغاز شد - ایده‌تان را ارزیابی کنید