حضور سگ در ادبیات تا باورهای مردم ایران! - ایده‌تان را ارزیابی کنید