تعهد لرستان کاشت ۳۰ میلیون اصله نهال در طی چهار سال است - ایده‌تان را ارزیابی کنید