اینگونه باید صـــــــف مشتری بسازید! - ایده‌تان را ارزیابی کنید