استاندار کمیته سلامت روان دوران پسا کرونا در اصفهان تشکیل شود - ایده‌تان را ارزیابی کنید