از ابتدا تا سال 2024، کدام کشورها میزبان المپیک هستند؟ - ایده‌تان را ارزیابی کنید