اجرای آزمایشی دستورالعمل قرارگاه محرومیت زدایی شهر شیراز - ایده‌تان را ارزیابی کنید