پرسشنامه ارگونومي (راكين روك)

پرسشنامه ارگونومي (راكين روك)

پرسشنامه ارگونومي (راكين روك)

جهت تعيين شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني از پرسشنامه اي استفاده شد که در سال 1987 توسط ال.راكين روك و همکارانش در انستيتوي بهداشت حرفه اي در کشورهاي نورديک(کشورهاي اسکانديناوي) طراحي و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نورديک معروف گرديده است. تعداد سوالات: 46 تعداد صفحات: …

مطالب مرتبط