مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار MATLAB با عنوان تشخیص خطای سنسور بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته برای درایو موتورهای القایی

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار MATLAB با عنوان تشخیص خطای سنسور بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته برای درایو موتورهای القایی

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار MATLAB با عنوان تشخیص خطای سنسور بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته برای درایو موتورهای القایی

مقاله شبیه سازی شده با نرم افزار MATLAB با عنوان تشخیص خطای سنسور بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته برای درایو موتورهای القایی

فیلتر کالمان (به انگلیسی: Kalman filter) که به عنوان تخمین خطی مرتبه دوم نیز از آن یاد می zwnj;شود، الگوریتمی است که حالت یک سیستم پویا را با استفاده از مجموعه zwnj;ای از اندازه zwnj;گیری zwnj;های شامل خطا در طول زمان برآورد می zwnj;کند. این فیلتر معمولاً تخمین دقیق zwnj;تری را نسبت به تخمین بر …

مطالب مرتبط