بایگانی‌های دکتر مازیار میر، دوره حرفه ای مذاکره، زبان بدن - ایده‌تان را ارزیابی کنید